U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Projectoproep Valumat – Design for Circularity

Vanaf 1 januari 2021 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Voor de consumenten betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2021 met hun oude matras gratis terechtkunnen op het recyclagepark, en dat ze bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage zullen moeten betalen. Deze milieubijdrage dient om de ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is tevens bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen.

Valumat, het beheersorganisme voor de UPV voor matrassen, lanceerde een projectoproep inzake Design for Circularity (D4C). Om de milieu-impact, afkomstig van afgedankte matrassen te verminderen, ondersteunt Valumat immers projecten inzake preventie, ecodesign en het hoogwaardig sluiten van de kringloop.

Projecten die steun zoeken moeten:

  • Een aantoonbaar effect hebben op de milieu-impact van afgedankte matrassen;
  • Een bijdrage leveren aan preventie, ecodesign of het hoogwaardig sluiten van de kringloop van afgedankte matrassen;
  • Samenwerken met ten minste één partner uit het Valumat-systeem (deelnemer, inzamelaar, kringloopwinkel of ontmantelaar) of zelf een van deze bedrijven zijn;
  • Opschaalbaar en/of repliceerbaar zijn;
  • Starten ten laatste in het eerste kwartaal van 2024, de einddatum van het project is uiterlijk 31/12/2025.

Kandidaten hebben t.e.m. 15/10/2023 de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Alle ingediende projecten worden ten laatste op 15/11/2023 beoordeeld op hun ontvankelijkheid en voorgelegd aan een jury.

Beoordelingscriteria

De jury zal vervolgens bij haar beoordeling rekening houden met volgende criteria:

  • Milieu-impact (30 punten);
  • Innovatie (20 punten);
  • Economische impact (20 punten);
  • Haalbaarheid (15 punten);
  • Kwaliteit van het dossier (15 punten).

Op basis hiervan wordt een rangschikking opgesteld en wordt bepaald welke projecten een subsidie zullen ontvangen. Voor vragen inzake deze projectoproep of voor het indienen van een projectvoorstel kan u zich richten tot info@valumat.be.

Meer info:

https://valumat.be/nl/over-valumat/projectoproep

https://valumat.be/fr/a-propos-de-valumat/appel-a-proje

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn