U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Waarom aansluiten bij Valumat als u matrassen produceert of importeert?

Vanaf 1 januari 2021 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Voor de consumenten betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2021 met hun oude matras gratis terechtkunnen op het recyclagepark, en dat ze bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage zullen moeten betalen. Deze milieubijdrage dient om de ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is tevens bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen.

Ben je onderworpen aan de aanvaardingsplicht voor matrassen als producent of invoerder? Raak je verdwaald in de administratieve rompslomp die de uitvoering van deze verplichting met zich meebrengt? Geen probleem, sluit je aan bij Valumat. Valumat neemt dan de praktische modaliteiten van je aanvaardingsplicht over. Zo ben je helemaal in orde met je wettelijke verplichtingen. En dat in de drie gewesten.
Aansluiten bij Valumat

Indien je onderworpen bent aan de aanvaardingsplicht, kan je op een eenvoudige wijze aansluiten bij Valumat.

Download de toetredingsovereenkomst, de bijlage I aan de toetredingsovereenkomst en de identificatiefiche. Druk de toetredingsovereenkomst af in tweevoud en bezorg ons de ondertekende exemplaren, samen met de ingevulde identificatiefiche. Dat kan per post (Valumat vzw, Koning Astridlaan 59A/9, B-1780 Wemmel) of bij voorkeur per mail. Wij bezorgen je dan een door Valumat ondertekende overeenkomst.

Laat je als bedrijf matrassen produceren om onder je eigen naam (Private Label) op de Belgische markt te brengen, dan ben je aanvaardingsplichtig en moet je toetreden tot Valumat. Je kan echter ook je leverancier, als hij hiermee instemt, mandateren om de hoeveelheid matrassen die hij aan jou heeft geleverd onder jouw naam (Private Label) in zijn jaarlijkse aangifte aan Valumat op te nemen.

Ben je een buitenlands bedrijf dat matrassen uitvoert en verkoopt in België, dan zijn je Belgische klanten als invoerders aanvaardingsplichtig. Je kan echter als buitenlandse leverancier de administratieve modaliteiten van de aanvaardingsplicht van je klanten in België overnemen. Kijk hier hoe dat moet.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn