U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Vrije tribune Navem en Unizo: ‘Zelfstandige werkgevers minderwaardige werkgevers? 1,16 miljoen Belgen kunnen niet verkeerd zitten’

De coronacijfers in ons land blijven gestaag dalen, maar vooralsnog blijven de huidige lockdownmaatregelen behouden. Vrijdag zitten de verschillende regeringen van ons land opnieuw samen in het Overlegcomité.

Navem, Unizo en de grootste kmo-sectoren hekelen in deze vrije tribune dat – in de ongerustheid over Delhaize – de zelfstandige werkgevers het mikpunt zijn geworden van die frustraties. Sinds de winkelketen Delhaize aankondigde haar 128 winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters, is er een wijdverspreide bezorgdheid ontstaan onder het personeel. Voor die ongerustheid over verandering kunnen wij veel begrip opbrengen: niemand wil het gevoel hebben dat zijn werkgever zijn werknemers louter ziet als cijfers op een spreadsheet en niet als mensen die elke dag het beste van zichzelf geven.

Grote betrokkenheid

Wat wij echter wél betreuren en ten strengste afkeuren, is dat de zelfstandige werkgevers de voorbije weken het mikpunt zijn geworden van die frustraties. Zelfstandige werkgevers zouden minderwaardige werkgevers zijn. Het tragische dieptepunt was de opmerking van een vakbondsman dat zelfstandige werkgevers hun personeel “als honden” zouden behandelen. Zulke opmerkingen komen hard binnen. Ze snijden, niet het minst omdat ze diametraal tegenover de werkelijkheid staan. Als er in Vlaanderen één type werkgever is die emotioneel betrokken is bij zijn werknemers, dan is het de kmo-werkgever. In een kmo is een medewerker niet louter een nummer met een bijbehorend dossier. De werknemer en de werkgever kennen elkaar. Ze weten van elkaar hoeveel kinderen ze hebben, wat hun hobby’s zijn en waar ze op vakantie gaan. Voor wie niet als een cijfer op een spreadsheet behandeld wil worden, is werken voor een kmo de beste optie.

Emphatisch vermogen

Vandaag werken zo’n 1,16 miljoen mensen – dat is 37,3 procent van de loontrekkenden in België – voor een onderneming met minder dan vijftig werknemers. Werken voor een zelfstandige is dan ook niet slechter, maar vooral helemaal anders. Werknemers hebben er een persoonlijker contact met hun baas, waardoor het werk meer afgestemd kan worden op de privésituatie van de werknemer. In de nieuwste enquête van de hr-dienstengroep Liantis zegt bijvoorbeeld 83 procent van de kmo-werkgevers dat hun medewerkers altijd rechtstreeks bij hen terecht kunnen met vragen en problemen. 74 procent verklaart regelmatig te vragen hoe het met hun medewerkers gaat. Heel wat kmo-werkgevers toonden zich tijdens de energiecrisis overigens bereid een voorschot op het loon te geven aan werknemers in financiële moeilijkheden, aldus de enquête. En dat vaak ondanks eigen financiële problemen.

Bovendien zijn medewerkers in kmo’s ook meer betrokken bij het beleid van het bedrijf, want dat wordt lokaal bepaald en niet vanuit het hoofdkantoor opgedrongen. Er is een reden waarom de omzet van de zelfstandige Delhaize-winkels de voorbije jaren met 3,5 procent groeide, terwijl die van de winkels in eigen beheer met 1,1 procent daalde. Dat komt – en daar zijn we het volmondig met de vakbonden eens – door de inzet van het personeel, dat in die werkomgeving tot volle bloei komt.

Slechte omstandigheden en voorwaarden?

Wordt werkelijk geloofd dat het personeel van die zelfstandige winkels zo gemotiveerd zou zijn en blijven, mochten de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden bij die uitbaters zo slecht zijn als door diezelfde vakbonden wordt beweerd? Namens zowat alle belangrijke kmo-sectoren van het land geven we de duidelijke boodschap dat zelfstandige ondernemers diegenen zijn die met eigen middelen en eigen risico investeren in onze economie. Kmo’s zijn aangename en goede plekken om te werken. Wie dat niet alleen miskent, maar zelfs niet ophoudt om die ondernemers te schofferen en te kleineren, beseft niet welke schade hij aanricht.

https://trends.knack.be/opinie/zelfstandige-werkgevers-minderwaardige-werkgevers-116-miljoen-belgen-kunnen-niet-verkeerd-zitten

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn