U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Valumat voorziet een vergoeding 550 EUR/ton voor retailers die op vrijwillige basis afgedankte matrassen aanvaarden bij aankoop van een nieuwe matras.

Vanaf 1 januari 2021 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Voor de consumenten betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2021 met hun oude matras gratis terechtkunnen op het recyclagepark, en dat ze bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage zullen moeten betalen. Deze milieubijdrage dient om de ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is tevens bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen.

Navem zit in de Raad van Bestuur van Valumat. Zo voorziet men een financiële incentive voor eindverkopers die op vrijwillige basis afgedankte matrassen aanvaarden bij aankoop van een nieuwe matras. Om praktische reden wordt dat bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (550 €/ton). Dit komt overeen met ongeveer 8 euro per matras.

Valumat bepaalt jaarlijks dit forfaitaire bedrag in functie van de marktomstandigheden voor inzameling, transport en verwerking op dat moment.

Voorwaarden
Je bent beroepshalve verkoper van matrassen.
Je zamelt vrijwillig afgedankte matrassen gratis in van je klanten bij aankoop van een nieuwe matras.
Je laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde Valumat-inzamelaar of door een erkend kringloopcentrum indien matrassen nog in aanmerking komen voor hergebruik.
Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.
Je slaat de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging op.
Je spreekt in onderling overleg met je inzamelaar de modaliteiten en de kosten van inzameling af.

https://valumat.be/nl/aanvaardingsplicht-voor-eindverkopers/vergoeding-voor-vrijwillige-inzameling

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn