U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

UPV VANAF 2021 VAN KRACHT VOOR MATRASSEN

Vanaf 1 januari 2021 komt er, voor een optimale recycling, een milieubijdrage op elke verkochte matras. Op dat moment treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Concreet wil dit zeggen dat elke producent en invoerder verantwoordelijk is voor de afvalstromen die ontstaan uit de verkoop van matrassen in België. Zij moeten dus tussenkomen in de kosten voor inzameling en verwerking en bovendien de wettelijk vastgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen.

UPV

Vanaf 1 januari 2021 komt er, voor een optimale recycling, een milieubijdrage op elke verkochte matras. Op dat moment treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Concreet wil dit zeggen dat elke producent en invoerder verantwoordelijk is voor de afvalstromen die ontstaan uit de verkoop van matrassen in België. Zij moeten dus tussenkomen in de kosten voor inzameling en verwerking en bovendien de wettelijk vastgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen.

Met andere woorden, vanaf 2021 geven we het milieu dus een extra steuntje in de rug.

Producent, een ruim begrip

De overheid omschrijft het begrip producent heel ruim. Voor de overheid is elke natuurlijke of rechtspersoon die als eerste matrassen op de Belgische markt brengt, een producent. Dit zijn dus niet alleen producenten en invoerders maar ook distributeurs en eindverkopers, wanneer zij matrassen invoeren. Ook instellingen zoals woonzorgcentra, vakantiedomeinen, hotels,… worden als producent beschouwd indien zij de matrassen buiten België aankopen.

Om in orde te zijn met de UPV-regelgeving zijn er twee mogelijkheden:

  • of u sluit aan als deelnemer bij Valumat vzw, veruit de meest eenvoudige oplossing;
  • of u stelt een individueel afvalpreventie- en afval-beheerplan op en laat dit goedkeuren door de drie regionale overheden.

Naar een ordentelijke inzameling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen consumenten op twee manieren hun oude matras kwijt.

  • via het recyclagepark: dit kan geheel gratis;
  • via de eindverkoper: hij of zij kan op vrijwillige basis de oude matras gratis in ontvangst nemen als de consument een nieuwe koopt. De eindverkoper ontvangt hiervoor een vergoeding van Valumat. De eindverkoper mag wel een logistieke vergoeding vragen bij afhaling van de matras bij de consument. Een lijst van eindverkopers die vrijwillig oude matrassen inzamelen, zal te vinden zijn op de website (valumat.be).

Milieubijdrage per matrastype in 2021

Belangrijk: de tarieven zijn jaarlijks herzienbaar in functie van de noden en marktomstandigheden.

                                                                  Excl. BTW        Incl. BTW

Babymatrassen*                                          € 3,51              € 4,25

Matras en toppers** ≤ 120 cm                    € 7,02              € 8,50

Matras en toppers** > 120 cm                    € 14,05            € 17,00

 

* Babymatrassen: matrassen met volgende afmetingen in centimeter: 60 x 120, 60 x 130, 70 x 140.

** Matrassen: producten die bestemd zijn om op te slapen en te rusten, geschikt voor het gebruik door de mens voor een lange periode, bestaande uit een sterke hoes, gevuld met kernmaterialen, en die kunnen worden geplaatst op een bestaande ondersteunende bedstructuur, alsook toppers die op een matras worden geplaatst.

Een topper (ook wel topdekmatras, oplegmatras of topmatras) is een dunne matras (van maximum 10 centimeter dikte) die bovenop de normale matras wordt gelegd. 

www.valumat.be

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn