U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Op 1 september wordt de Europese wetgeving voor Ecodesign en energy labelling van kracht

Dat het thema “circulaire economie” ook in de meubelsector steeds meer aan belang wint, getuigt het druk bijgewoonde webinar dat EFIC – de Europese confederatie van de meubelindustrie – organiseerde op 18 november met als titel “Circulair ontwerpen in de meubelsector”. Voorzitter van EFIC, de heer Marcus Wiesner, gaf aan dat circulariteit voor de Europese meubelindustrie niet langer een optie is, maar een must. Belangrijk hierbij is dat we van elkaar moeten leren, wat dan ook de aanleiding was voor de organisatie van dit webinar.

Op 1 september 2021 gaat Europese wetgeving in voor Ecodesign en energy labelling, maar met diverse overgangstermijnen. De Europese meubelkoepel EFIC heeft een handleiding gemaakt voor de nieuwe wetgeving.

De Ecodesign wetgeving heeft regels om de energie-efficiency van producten te verbeteren. Zo moeten lichtbronnen te verwijderen zijn zonder dat het product beschadigd raakt. Dit betreft ook lichtbronnen uit samengestelde producten (containing products) zoals meubels, zoals kasten met licht. Er moet technische documentatie beschikbaar zijn over de lichtbron en de energieklasse.

De energie labelling wetgeving betreft regels voor 16 productgroepen waaronder lichtbronnen. Verder moet er een gebruiksaanwijzing geleverd worden, waarin vermeld is hoe het licht vervangen kan worden. Ook moet in de gebruiksaanwijzing de volgende tekst staan: ‘This product contains a light source of energy efficiency class …’

Naast voornoemde wetgeving is er ook Europese wetgeving voor de afvalfase van elektrische en elektronische apparatuur, waaronder bijvoorbeeld sta-op-stoelen en bedden met een elektrisch element.

www.efic.eu

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn