U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Noodkreet Fedustria: ongeziene crisissen vragen ongeziene en dringende maatregelen

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

De textiel-, hout- en meubelindustrie vraagt een plafond op de energieprijzen en wil dat de kernuitstap ongedaan wordt gemaakt. Andere steunmaatregelen zijn ook dringend nodig. De noodkreten zijn duidelijk.

Fa Quix: ‘Op korte tijd is de toestand in de textiel-, hout- en meubelindustrie dramatisch verslechterd. Talrijk zijn de berichten die wij opvangen van bedrijven die elke dag cash verbranden, dan wel productielijnen moeten stilleggen, zelfs volledige fabrieken, omdat ze deze niet meer rendabel kunnen doen draaien. De oorzaken zijn evident: de exploderende energieprijzen en grondstoffenkosten. Bovendien is er de automatische indexering van de lonen gekoppeld aan een op hol geslagen inflatie, die onze loonkostencompetitiviteit in snel tempo doet verslechteren. Er moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen aan deze situatie. Onze regeringen moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen!’

Zet een tijdelijk plafond op energieprijzen

‘Wat de energieprijzen betreft, heeft een btw-verlaging geen effect voor de bedrijven vermits die btw-plichtig zijn. Andere oplossingen moeten worden gevonden. Wij vragen dringend om een tijdelijk plafond op de energieprijzen voor de industrie in te voeren, best op Europees niveau en tot de energieprijzen weer genormaliseerd zijn. Dat vergt moed en tijdelijk ook een financiële inspanning van de overheden. Maar het gaat om het overleven van duizenden bedrijven uit de maakindustrie, bron van onze welvaart. De toestand is nu erger dan tijdens de corona-lockdown in de lente van 2020’, stelt Quix.

Draai de kernuitstap terug

Fa Quix: ‘Deze Oekraïne-crisis wijst er ons ook op dat we een veel groter strategisch belang moeten hechten aan onze energie-onafhankelijkheid. De jongste weken is pijnlijk duidelijk geworden dat we veel te veel afhangen van buitenlandse energieleveranciers zoals de agressor Rusland, en straks nog méér mocht de kernuitstap doorgaan. Wij vragen daarom nadrukkelijk om de kernuitstap terug te draaien en zoveel mogelijk kerncentrales zo lang mogelijk open te houden (verlenging van de exploitatie). Het FANC heeft aangetoond dat dit technisch perfect mogelijk is. Ten andere, in andere landen zoals de VS wordt de levensduur van kerncentrales met twintig tot zelfs veertig jaar verlengd, tot een levensduur van 80 jaar. Zelfs het Internationaal Energieagentschap wijst op het belang van het langer openhouden van kerncentrales om de afhankelijkheid van (Russisch) gas maximaal terug te schroeven. Hierbij wordt zelfs expliciet verwezen naar de twee Belgische centrales die binnenkort worden gesloten.’

Bevries tijdelijk de automatische loonindexering

‘Ook het systeem van de automatische loonindexering moet tijdelijk bevroren worden. We kennen in de maakindustrie nu al meer dan 8% loonindexering in minder dan een jaar tijd. Dat is onbetaalbaar voor de meeste bedrijven die immers moeten concurreren op de internationale markten. We hebben nu al drie indexsprongen nodig om dit verlies aan loonkostencompetitiviteit uit te vlakken’, aldus Quix.

Verleng het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid

Fa Quix: ‘Het systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht-corona) heeft vele bedrijven gered tijdens de voorbije coronaperiode. Maar nu hebben vele bedrijven opnieuw nood aan een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid wegens deze ongeziene economische crisis die zich aandient als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De productiebedrijven vragen bijgevolg een verlenging van dit soepele systeem van tijdelijke werkloosheid tot minstens het einde van het jaar.’

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn