U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Nieuwe verplichting bedrijfsafval voor Vlaamse bedrijven

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Het bedrijfsrestafval bevat nog steeds iets meer dan 50% materialen dat gerecycleerd had kunnen worden als het aan de bron was gesorteerd. In Vlaanderen, zou jaarlijks maar liefst 500.000 ton afval extra gerecycleerd kunnen worden.

Om de klimaatuitdagingen aan te gaan, heeft Vlaanderen zich tot doel gesteld de hoeveelheid bedrijfsrestafval tegen 2030 met 35% te laten dalen. Vlaamse bedrijven hebben daartoe een hele reeks sorteerverplichtingen opgelegd gekregen. Om na te gaan of bedrijven hun sorteerplicht nakomen, voeren de afvalinzamelaars visuele controles uit op het restafval van hun klanten.

Inzamelaars zijn verplicht om sorteerfouten als non-conformiteiten bij te houden in een register en hun klanten daarvan op de hoogte te stellen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen zich aan een gerichte controle verwachten.

Nieuw sinds 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 zijn Vlaamse bedrijven verplicht om enkel nog transparante zakken te gebruiken voor bedrijfsrestafval dat wordt ingezameld in containers. Zo kunnen inzamelaars gemakkelijker eventuele sorteerfouten controleren.

Ter herinnering: sinds 1 januari 2021 bepaalt de Vlaamse wetgeving dat vuilniszakken minimaal 80% gerecycled materiaal moeten bevatten. Dit percentage stijgt tot 100% vanaf 1 januari 2025. In beide gevallen moet minstens de helft van het materiaal bestaan uit gerecycleerde post-consumer kunststoffen. Een geaccrediteerde instelling (zoals QA-CER of gelijkwaardig) moet met een certificaat de oorsprong en het gehalte van de gerecycleerde plastics in de zakken kunnen garanderen.

Meer info hierover op de website van de OVAM.

Op deze verplichting van gehalte gerecycleerd materiaal gelden volgende uitzonderingen:

biodegradeerbare afvalzakken bestemd voor groen- of gft-afval
afvalzakken voor risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval (RMA en NRMA)
afvalzakken bestemd voor asbesthoudende materialen
afvalzakken bestemd voor bouwpuin

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn