U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Mag ik een korting aankondigen op een volledige categorie van producten of op mijn volledige aanbod?

Dat het thema “circulaire economie” ook in de meubelsector steeds meer aan belang wint, getuigt het druk bijgewoonde webinar dat EFIC – de Europese confederatie van de meubelindustrie – organiseerde op 18 november met als titel “Circulair ontwerpen in de meubelsector”. Voorzitter van EFIC, de heer Marcus Wiesner, gaf aan dat circulariteit voor de Europese meubelindustrie niet langer een optie is, maar een must. Belangrijk hierbij is dat we van elkaar moeten leren, wat dan ook de aanleiding was voor de organisatie van dit webinar.

U kunt een algemene prijsvermindering aankondigen op een categorie van producten, bijvoorbeeld “20% korting op kerstversiering” of “30% korting op de huur van een verhuiswagen”, of op uw volledige aanbod. De regels i.v.m. de referentieprijs zijn van toepassing.

Concreet houdt dit in dat u op uw website of in uw handelszaak bij elk product waar de korting voor geldt zowel de kortingsprijs als de referentieprijs moet vermelden. Vermeldingen als “de korting wordt verrekend aan de kassa”, of omgekeerd “de korting is al in de prijs verrekend” zijn niet toegestaan.

U moet de referentieprijs voor elk product afzonderlijk bepalen, dit is dus de laagste prijs waaraan u dit product heeft aangeboden in de periode van 30 dagen voorafgaand aan de promotie, per verkooppunt en -kanaal.

Als de promotie geldt in meerdere handelszaken, moet u de referentieprijzen per handelszaak bepalen en aanduiden. Als de promotie zowel in de handelszaak als online geldt, moet u de referentieprijzen per kanaal bepalen en aanduiden. Uit de aankondiging moet duidelijk blijken waar en wanneer de promotie geldig is.De consument mag niet verkeerdelijk de indruk krijgen dat een promotie overal geldig is, terwijl het in werkelijkheid maar in enkele handelszaken is. U kunt in een folder of andere reclame die geen prijzen vermeldt, op algemene wijze de korting meedelen, zonder een referentieprijs te moeten vermelden, bijvoorbeeld “20% korting op alle
droogkuis”.

Als in de reclame wel kortingsprijzen staan, moet u ook telkens de referentieprijs vermelden. Opgelet: als er verschillende kortingspercentages gelden, mag u in reclame een vermelding zoals “tot 50% korting” gebruiken, maar dit mag niet misleidend zijn. Als de reclame de indruk wekt dat er hoge kortingen te verkrijgen zijn, terwijl u in werkelijkheid slechts enkele producten aan 50% korting aanbiedt en de rest aan een lager percentage, zal dit als misleidend beschouwd worden.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn