U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

KMO-portefeuille: hervorming vanaf januari 2023

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding en advies willen aankopen.  Het instrument wordt inhoudelijker ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede maar limitatieve lijst van toekomstgerichte thema’s.

De kmo-portefeuille is zeer goed gekend bij de bedrijven : het is een gebruiksvriendelijk steunmechanisme dat afgestemd is op reële behoeften van kmo’s. Ter illustratie : in 2021 werden in totaal meer dan 160.000 opleidingen en adviezen werden gesubsidieerd.

Echter, om het overheidsgeld nog efficiënter in te zetten, zal vanaf januari 2023 het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille beperkt worden tot opleidingen en adviezen die betrekking hebben op minstens één van volgende thema’s :

1.  bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken;

2. beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen;

3. digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software en onlinetoepassingen en cybersecurity;

4. duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij;

5. financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren;

6. innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst;

7. internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen;

8. personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van de kmo’s, en m.b.t. minstens één van de volgende onderwerpen:

  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
  • competentiebeleid;
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid;
  • evaluatie- en functioneringsbeleid;
  • personeelsplanning;
  • sociale wetgeving.

De steunpercentages en het plafond blijven ongewijzigd :

  • voor kleine ondernemingen (< 50 werknemers) 30% steun
  • voor middelgrote ondernemingen (50 – 249 werknemers):  20% steun.

Het steunplafond blijft ongewijzigd op 7500 euro/jaar. Verwacht wordt dat deze hervorming weinig zal veranderen voor de toekomstige aanvragen aangezien deze doorgaans passen onder één van de 8 thema’s.

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn