Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

Interieur Unie voor u op de barricades

Interieur Unie liep voorop in de strijd en bond de kat meermaals de bel aan.
Hieronder een beknopt schematisch overzicht met onze actiepunten en communicatie naar de leden.
Een overzicht van

2 maand lobbywerk…

– Tom Steenhoudt –

17/03 – De regering beslist dat niet essentiële handelszaken – waaronder meubel -en interieurzaken vallen – dicht moeten. Deze beslissing heeft meteen grote gevolgen. Niet alleen voor de retailers, maar ook voor de fabrikanten.

25/03 – Interieur Unie vraagt de opschorting van Sabam/Unisono-rechten tijdens de sluitingsperiode. Meubelzaken betalen jaarlijks een stevig bedrag. Door heel de problematiek rond het Corona-virus heeft de overheid de winkels voor onbepaalde tijd verplicht gesloten. In deze situatie van overmacht betalen leden dus te veel. Net als andere leveranciers, nemen we aan dat Sabam/ Unisono ook correct voor de periode van verplichte sluiting van winkels, geen rechten zal aanrekenen en er een creditering voor de desbetreffende periode zal gebeuren. Hetzelfde gebeurt voor Val-I-Pac.

27/03 – Samen met Fedustria pleit Interieur Unie van in het begin sterk voor een goede betalingsregeling tussen handelaar en fabrikant. Het is zeer belangrijk om tot een betaalconsensus te komen en zo samen deze ongeziene crisis het hoofd te bieden.

06/04 – Interieur Unie pleit voor het behoud van de soldenperiode in juli, een regeling rond huurissues en bankkredieten en het verbod op afhaling in de winkels.

14/04 – De soldenperiode wordt naar augustus verschoven. We vonden en vinden dit geen verstandige beslissing. Een verschuiving betekent dat ondernemingen minder ruimte zullen hebben en niet aan een normale marge zullen kunnen verkopen. En dat was net de bedoeling van Unizo en Mode-Unie. Het gevolg laat zich raden: de facto 2 maanden solden. En zelfs meer, want we zien intussen dat het actie- en kortingsgeweld in alle hevigheid is losgebroken.

20/04 – Interieur Unie pleit samen met Fedustria voor een snelle heropening van de winkels. De Veiligheidsraad heeft beslist dat enkel de doe-het-zelfzaken en tuincentra open mogen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en een scheefgetrokken situatie voor onze leden. Interieur Unie lanceert samen met Fedustria een persbericht: ‘Een vernieuwd interieur draagt bij tot een positief gemoed en zorgt voor ons psychologisch welzijn’. Meubel-, interieur-, slaapcomfort- en keukenwinkels willen vanaf volgende week weer open.

22/04 – Persoonlij ke brief aan de Ministers in de Nationale Veiligheidsraad rond heropening. Vandaag hebben alle Ministers in de Veiligheidsraad, de partijvoorzitters en de leden van de experten-commissie virologie allemaal een persoonlijke brief in zowel Nederlands als Frans gehad.

27/04 – De Nationale Veiligheidsraad kondigt vrijdag 11/05 als startdatum voor de opening van winkels aan.

06/05 – Opening winkels 11/05 met max. 30 min. en 1-persoon regel. Navem is akkoord gegaan met de algemeenheid van regels, want anders zou de volledige opening van alle winkels op 11/05 op de helling komen te staan. We waren daar zeer fel tegen. Interieur Unie is daarop onmiddellijk gaan lobbyen om de 30 min.-regel en 1-persoon regel te veranderen. Deze voorwaarden zijn gewoonweg niet haalbaar en realistisch voor de investeringsgoederen in onze winkels. Koppels komen samen shoppen en blijven langer dan 30 min. in een winkel.

08/05 – Lobbywerk 30 min. en 1-persoon regel rendeert. Technisch gezien is er een oplossing: als je een afspraak maakt, kan je met 2 en langer dan 30 min. binnen. Het kabinet De Croo deelde ons mee dat het ministerieel besluit voorziet dat van de vereiste om individueel te winkelen gedurende een maximale periode van 30 min. afgeweken kan worden voor zover dit op afspraak gebeurt.

11/05 – Opening winkels. De opstart van de winkels verloopt vlot en is goed voorbereid. De klanten houden zich aan de afspraken, alleen denken ze alleen te moeten komen gedurende 30 min. De medewerkers zijn enthousiast om terug te mogen werken en de klanten zijn de winkels niet vergeten. Gelukkig maar.

Meer info of wil je lid te worden van Interieur Unie?
Surf naar www.navem.be, mail naar tom@interieurunie.be of bel 02/478 48 57.

Ons lobbywerk levert media-aandacht op in o.a.:

Het Nieuwsblad 

TV Oost

De Ochtend op Radio1
Luister vanaf 1u37min, met dank aan Pieter Sintobin van Top Interieur.

Ook via Unizo zetten we druk

Artikel in De Standaard over solden

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn