U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Interieur Unie bereid om dialoog aan te gaan met overheid over de oprichting van een ‘Ombudsdienst Interieur’

Uit het jaarverslag van de COD, de Consumentenombudsdienst, blijkt dat de meubelsector op plaats 2 staat wat het aantal klachten betreft. Dit komt niet als een totale verrassing: problemen rond meubelen en stoffering staan al jaren in de top 3 van de meest voorkomende klachten bij de COD.

‘We willen elke klacht serieus nemen en hier ook de correcte gevolgen aan kunnen geven. Daarom is Interieur Unie bereid om met de overheid aan tafel te gaan zitten om een ‘Ombudsdienst Interieur’ op te richten’ zegt Tom Steenhoudt van Interieur Unie.

Brede/diverse sector

De interieurbranche is een zeer brede en diverse sector. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende productgroepen. Er zijn generalisten, speciaalzaken (bed, keuken, badkamer, …), solo-bedrijven, grote (internationale) ketens, online aanbieders en uiteraard ook de gevestigde familiebedrijven.

Klachten

De klachten zijn vaak gerelateerd aan producten die online verkocht worden of via grote internationale ketens waar we als Belgische beroepsfederatie geen controle over hebben. Het aantal klachten van leden van Interieur Unie is zo goed als nihil. De leden van Interieur Unie behoren tot de beste van de klas en worden geroemd op het vlak van kwaliteit, expertise en een performante dienst-na-verkoop.

Andere visie

De gevestigde familiebedrijven hanteren een langetermijnvisie met hun klant. De Interieur Unie -leden kennen hun klant zeer goed. Ze gaan mee in de levenscyclus van de klant en de volgende generaties (kinderen, kleinkinderen…) Het gaat absoluut niet om een one-shot benadering. Dit is vaak het geval bij grote ketens, internationale bedrijven, productspecialisten of online spelers. Deze hebben vaak minder binding of voeling met de klant.

Ombudsdienst Interieur

De Consumentenombudsdienst werkt op basis van bemiddeling. Als één van beide partijen niet akkoord gaat met het voorstel, stopt de procedure. Vroeger beschikte de sector over de  Geschillencommissie Meubelen waar een Arbitraal College bindende uitspraken deed over geschillen. Sedert 1 januari 2020 is Test-Aankoop evenwel uit de Geschillencommissie Meubelen gestapt en hield het systeem op met bestaan.

Zowel de Consumentenombudsdienst als het kabinet-Bertrand zijn nu vragende partij voor de oprichting van een ‘Ombudsdienst Interieur’. Binnen Interieur Unie is er heel veel expertise en know-how wat betreft meubel-gerelateerde geschillen (samenstelling, technische vereisten, materialen- en sectorkennis, …)

Besluit

Interieur Unie was én is nog steeds vragende partij om ervoor te zorgen dat geschillen echt beslecht kunnen worden en staat er dan ook voor open om in dialoog te gaan met de overheid zodat niemand in de kou blijft staan.

https://www.interieurunie.be

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn