U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Indexevolutie – Indexprognoses voor hout, textiel en meubelen

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Tijdens de voorbije maand augustus daalde de inflatie van 4,14% naar 4,09%. Op basis van de laatste inflatievooruitzichten (dd. 5 september 2023) van het Planbureau zou de gemiddelde inflatie op jaarbasis in 2023 op 4,4% en in 2024 op 4,1% uitkomen (tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021).

Begin mei ging het Planbureau nog uit van respectievelijk 3,9% in 2023 en 3,3% in 2024. De gemiddelde inflatie op jaarbasis van de gezondheidsindex, die o.m. gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van de lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2023 4,7% en in 2024 4,3% bedragen.

De inflatie bedroeg de afgelopen maanden nog steeds meer dan 4%, al zou die volgens de laatste inflatievooruitzichten van het Planbureau in november dalen tot het laagste niveau sinds april 2021, nl. tot 1,05 %. Maar daarna zou de inflatie opnieuw steil de hoogte ingaan en in april zijn hoogste niveau voor 2024 bereiken, nl. 5,34%.

Door de automatische koppeling van de lonen aan de index, zullen de lonen ook in 2024 nog fors stijgen. Daardoor verwachten we dat de lonen van de arbeiders in onze sectoren en van de baremiseerbare bedienden textiel, in de periode 2023-2024 finaal met ca. 10 % (!) zullen geïndexeerd worden; voor de bedienden van de hout- en meubelsectoren en de houtinvoerhandel zou dat zelfs ca. 13,61% kunnen worden (cf. indexeringen telkens op 1 januari). Het hoeft geen betoog dat de opeenvolgende indexeringen van de laatste jaren de concurrentiekracht van de ondernemingen aantasten. Voor exportgerichte sectoren zoals de textiel-, hout- en meubelsectoren blijft dat niet zonder gevolgen. Er zijn dan ook dringend structurele maatregelen nodig om het verlies aan competitiviteit te stutten.

Indexprognoses voor textiel, hout en meubel en houtinvoerhandel

Op basis van de laatste inflatievooruitzichten van het Planbureau (dd. 5 september 2023) kunnen we voor onze sectoren de volgende indexprognoses maken.

Voor de arbeiders van de hout- en meubelsector (PC 126) is er op 1 oktober 2023 geen indexering van de lonen. Dat staat vast. Op 1 januari 2024 zou er een indexering van ongeveer 0,97% zijn. Ook op 1 april en 1 juli 2024 verwachten we een indexering van respectievelijk ca. 1,68% en ca 1,55%.

Voor de arbeiders van de houtinvoerhandel (PSC 125.03) zal er op 1 oktober 2023 geen indexering van de lonen zijn. Ook dat staat vast. Op 1 januari 2024 zou er een indexering van ongeveer 0,96% zijn. Ook op 1 april, 1 juli en 1 oktober 2024 verwachten we een indexering van respectievelijk ca. 1,67%, ca. 1,54% en ca. 0,43%.

Voor de bedienden van de hout- en meubelsector (PC 126) en de bedienden van de houtinvoerhandel (PC 200) verwachten wij op 1 januari 2024 een indexering van ongeveer 2,28%. In de textielsector (arbeiders en baremiseerbare bedienden – PC’s 120 en 214) zal de eerstvolgende indexering (+2%) van de lonen reeds op 1 oktober 2023 plaatshebben. Alhoewel we – om hierover absolute zekerheid te hebben – nog het indexcijfer van september moeten afwachten, lijkt een indexering (+ 2%) op 1 oktober 2023 ons onvermijdelijk. In 2024 zouden er 2 indexeringen plaatshebben, op 1 april en 1 juli 2024.

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn