U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Houtsector geeft als eerste sector officiële beroepskwalificaties voor wat je op de werkvloer leert

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

De houtsector kreunt onder de personeelstekorten terwijl in sociale tewerkstellingsprojecten mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt wachten op de kans om zich te bewijzen. Hun competenties werden eerder niet officieel erkend. Tot nu: Woodwize, het opleidingscentrum voor de hout- en meubelsectoren, is zich bewust van het potentieel en reikt met plezier de eerste beroepskwalificaties uit aan maatwerkers van De Sluis vzw in Genk.

Beroepskwalificaties zijn realistisch en gelijkwaardig aan andere diploma’s

Bart De Waele, coördinator van het ESF-project ‘WPL4BK – Levenslang gekwalificeerd werkplekleren in de houtsector’, mocht de eerste beroepskwalificaties uitreiken. ‘Samen met De Sluis vzw, zes bedrijven en VDAB ontwikkelden we vier haalbare beroepskwalificerende trajecten. Intussen erkennen we maar liefst 238 modules voor werkplekleren. Wie de kans of de tijd niet heeft om een volledig traject af te leggen, krijgt een sectoraal competentiebewijs voor de afgelegde module(s). Dankzij deze inspanningen konden we de afgelopen twee jaar 33 personen gekwalificeerd opleiden op de werkvloer. Vijf van hen ontvingen – vroeger dan verwacht – een volwaardige beroepskwalificatie. Deze verschijnen naast andere federaal erkende diploma’s in de LED-databank (Leer- en ervaringsbewijzen), waardoor leren op de werkvloer nu even hard meetelt als leren op de schoolbanken.’

Competenties erkennen zorgt voor een duurzame tewerkstelling

Hoewel Woodwize voornamelijk instaat voor ondernemingen in de hout- en meubelsector, past ook De Sluis vzw in het project. Kim Cuypers, coördinator van De Sluis vzw: ‘Wij geloven erin dat tewerkstelling een belangrijk aspect kan zijn voor het ontwikkelen van andere levensdoeleinden. De mensen in onze maatwerkafdeling zijn vaak afgestudeerd in het Buitengewoon Onderwijs en vinden moeilijk hun weg in het onderwijs, laat staan naar een duurzame tewerkstelling. Daarnaast werken bij ons ook zogenaamde ‘Artikel 60-ers’ (personen met een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een organisatie en het OCMW) die bepaalde rechten moeten opbouwen. Door hen in onze maatwerkafdeling op te leiden en competenties aan te leren, willen we hen de nodige handvaten geven om naar de reguliere arbeidsmarkt te stappen. De maatwerkers in onze schrijnwerkerij maken vooral halffabricaten in opdracht van de bedden-, meubel-, en kantoorindustrie, en doen andere machinale bewerkingen zoals afkortwerk en zaagwerk.’

Erkenning door de sector verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt

‘Met deze beroepskwalificaties kunnen onze maatwerkers bepaalde competentiebewijzen behalen, om zo op termijn hun kansen in het reguliere arbeidscircuit te gaan vergroten. Op dit moment is er krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken opgeleide medewerkers met de juiste competenties. Door die krapte hebben deze certificaten een belangrijke impact op de doorgroeikansen naar tewerkstelling van onze maatwerkers.’

Geen nieuwe aanpak, wel nieuwe resultaten

‘Mensen hebben hier altijd al doende geleerd. Voor mensen die het moeilijker hebben met studeren is honderd keer een paneelzaag bedienen en daar voeling mee krijgen belangrijker dan de theorie. Onze aanpak is dus niet veranderd. Wel is het grote verschil nu dat er erkende certificaten tegenover de competenties staan. In het verleden kregen onze maatwerkers een competentierapport, ondertekend door een coördinator. Nu de competenties vanuit een sectorfonds gedragen worden, krijgen ze meer aanzien. Er is een ijking waar werkgevers rekening mee kunnen houden. En daarnaast heeft het nog een ander effect: de positieve ervaring. Mensen die hun school niet hebben afgemaakt, geloven snel dat ze niets te bieden hebben. Het is niet te onderschatten wat voor boost deze erkenning aan onze mensen kan geven’, vertelt Annick Mantels van De Sluis vzw.

Een win-win voor de maatwerker en de sector

Woodwize ondersteunt vzw De Sluis vanuit een maatschappelijke rol, maar plukt ook zelf de vruchten van dit project, vertelt Bart De Waele van Woodwize: ‘Wat we willen bereiken is dat bedrijven mensen uit deze doelgroep sneller kansen bieden omdat ze de beroepskwalificaties herkennen. Op het moment dat een werkgever twijfelt om iemand aan te nemen, kan dit hen over de streep trekken om het te proberen. Daarnaast is er ook een voordeel voor de hout- en meubelsector. We zijn steeds op zoek naar nieuw potentieel. Elke gewonnen werknemer is een meerwaarde.’

Over Woodwize

Woodwize fungeert als opleidingsverstrekker voor bedrijven in de houtsectoren. Woodwize ondersteunt, adviseert en begeleidt bedrijven en (toekomstige) werknemers uit de houtsectoren via opleidingen en dienstverlening, en biedt oplossingen om talenten te versterken met als doel tevreden werkgevers en (toekomstige) werknemers.

https://www.woodwize.be

https://youtu.be/7FY5erlW9NQ

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn