Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

Hout- en meubelomzet viel in 2023 terug door daling competitiviteit en zwakke bouwactiviteit

In de meubelindustrie daalde de omzet in 2023 met 7 % in waarde, na een stabilisatie (-0,4 %) in 2022, en bereikte 2,1 miljard euro.

Het productievolume daalde met 10,9 %, terwijl de afzetprijzen met 3,9% stegen. Vanaf begin 2023 was er reeds een forse daling met -7,2 % in het eerste kwartaal.  De zwakke activiteit hield het hele jaar aan. Het jaar werd afgesloten met een omzetdaling van 8,2 % in het vierde kwartaal.

Keukenmeubelen is de enige productgroep die de omzet op peil kon houden (+0,8 % in waarde); dit door een stijging van de verkoopprijzen met 8,6 %.  Het productievolume daalde met 7,8 %.  Alle andere productgroepen binnen de meubelindustrie kenden zowel een omzetdaling in waarde als in volume.  Het woonmeubilair kende een omzetdaling met 5,3 % in waarde en 10,8% in volume.  De omzet van kantoor- en winkelmeubelen (-14,6 % in waarde en -15,8 % in volume) en matrassen en bodems (-11,7 % in waarde en -13,8 % in volume) viel fors terug zowel in waarde als volume.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen euro In volume
2022 2023 *  23/22 *  23/22 *
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-, tuin- en terrasmeubelen 929,5 880,1 -5,3 % -10,8 %
Kantoor- en winkelmeubelen 572,8 488,9 -14,6 % -15,8 %
Keukenmeubelen 513,5 517,4 +0,8 % -7,8 %
Matrassen en bedbodems 247,7 218,7 -11,7 % -13,8 %
Meubelindustrie ** 2.263,5 2.105,1 -7,0 % -10,9 %
Plaatmaterialen 2.167,9 2.020,5 -6,8 % -7,1 %
Bouwelementen 1.098,3 1.065,5 -3,0 % -4,1 %
Verpakkingen (o.a. palletten) 967,8 615,4 -36,4 % -23,9 %
Overige houtverwerking 277,6 262,6 -5,4 % -16,9 %
Houtindustrie *** 4.511,6 3.964,0 -12,1 % -11,5 %

*      Voorlopige gegevens
**    Meubelindustrie nace 31
***  Houtindustrie nace 16.2
Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

De omzet van de houtverwerkende industrie viel in 2023 terug met 12,1 % in waarde en 11,5 % in volume, bij quasi gelijk blijvende prijzen (-0,6 %).  In 2022 steeg de houtomzet nog met 13,3 %.  In elk kwartaal van 2023 was de omzet lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.  De grootste terugval was er in het tweede en derde kwartaal van 2023 met respectievelijk -18,3 % en 15,7 %.

Alle productgroepen kenden een omzetdaling zowel in waarde als in volume. Bij de bouwelementen bleef de omzetdaling beperkt tot 3 % in waarde en 4,1 % in volume. De overige houtverwerking kende een omzetdaling met 5,4 %.  Dit is het resultaat van een daling van het productievolume (-16,9 %) en een prijsstijging met 11,5 %.  De omzet van de grootste productgroep, de plaatmaterialen, daalde in waarde met 6,8% en met 7,1% in volume bij quasi gelijk blijvende prijzen (+0,3 %). Verpakkingen (vnl. palletten) kenden een forse omzetdaling met 36,4 % in waarde en met 23,9 % in volume.

https://www.fedustria.be/

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn