U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Hoe moet de facturatie van de Valumat-bijdrage B2B/B2C gebeuren?

Vanaf 1 januari 2021 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kortweg UPV, voor matrassen in werking. Voor de consumenten betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2021 met hun oude matras gratis terechtkunnen op het recyclagepark, en dat ze bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage zullen moeten betalen. Deze milieubijdrage dient om de ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is tevens bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen.

UPV Matrassen
De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte matrassen startte op 1 januari 2021.

Hoeveel bedraagt de milieubijdrage?
Op de Valumat tarieven is een btw-percentage van 21% van toepassing. De bijdragen kunnen variëren in de tijd, afhankelijk van de evolutie van de kosten.
https://valumat.be/nl/ik-produceer-of-importeer-matrassen/milieubijdragen

Facturatie B2B
Bedrijven die matrassen op de Belgische markt brengen, zullen vanaf 1 januari 2021 de Valumat-bijdrage doorrekenen aan hun klanten. Zo zullen de advies-verkoopprijslijsten van de fabrikanten inclusief de Valumat-bijdragen zijn.

Op facturen tussen professionelen (met btw-nummer, B2B) moet de bijdrage zichtbaar worden vermeld op de factuur. Dit kan via een tekstlijn (milieubijdragen inbegrepen) of met expliciete vermelding van het bedrag van de milieubijdragen.

Mogelijkheden voor facturatie B2B:
– per gefactureerd item met vermelding van het bedrag;
– gegroepeerd met vermelding van het (totaal)bedrag;
– per gefactureerd item of gegroepeerd met vermelding “milieubijdragen inbegrepen”.

Facturatie B2C
Voor verkopen aan consumenten (B2C) is het uiteindelijk de bedoeling dat de milieubijdrage in de totaalprijs van de matras wordt opgenomen en de bijdrage dus uiteindelijk door de consument wordt betaald.

Je moet enerzijds steeds een totaalprijs aanduiden t.a.v. de consument (dus inclusief de Valumat-bijdrage), maar anderzijds moet u de consument ook informeren over de Valumat-bijdrage. Dat kan op verschillende manieren:

  • Het is toegelaten om de prijs zonder bijdrage + Valumat-bijdrage = totaalprijs (inclusief Valumat-bijdrage) te vermelden. Dat is gemakkelijker om eventuele kortingen toe te passen aangezien deze uiteraard niet op de Valumat-bijdrage toegepast worden.
  • Het is ook mogelijk om de totaalprijs inclusief Valumat-bijdrage aan te duiden(op de factuur of het kasticket) en vervolgens de consument op een andere manier te informeren dat de prijs “Valumat-bijdrage inbegrepen” is. Dat kan door een vermelding op de schap etiketten in de winkel of door de affiches op te hangen die Valumat ter beschikking stelt.

https://valumat.be/nl/aanvaardingsplicht-voor-eindverkopers/communicatiemateriaal

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn