U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Futureproof Fedustria: inzetten op jongeren een kerntaak

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Afgelopen maandag 25/9 organiseerde Fedustria i.s.m. het jongerenbureau Trendwolves, Woodwize en Cobot WATFF – Woodcraft And Textile Future Fest. Storytelling en een trend-exploratie, boeiende panelgesprekken met experts uit de industrieën en een trendy Youth Expo in de bijzondere Verbeke Foundation. In een mum van tijd liep het event vol, meer dan 250 deelnemers schoven aan voor de trendpresentatie en de youth expo.

Op het einde van het event werd ook het nieuwe trendplatform www.watf.news voorgesteld, het moet de inspiratieplek worden voor trends en innovatie binnen de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie aangevuld met jong, creatief talent. Het nieuwe platform is deel van de ‘imago- en verjongingsoefening’ die Fedustria onder impuls van de nieuwe CEO Karla Basselier inzet. De  textiel-, hout- en meubelindustrie hebben naast een zeer rijke geschiedenis ook veel innovatie en internationaal aanzien, maar jonge talenten vinden moeilijk de weg. Met www.watf.news wil Fedustria de gedrevenheid, creativiteit en toekomstgerichtheid van de industrie naar een breed publiek brengen. Later dit jaar volgt een campagne naar de tweens of ZAlpha generatie, volgend jaar volgt dan een campagne naar jongvolwassenen met Urban Crafts.

What the f***? What the futures?

Hoe ziet de toekomst eruit voor de textiel-, hout- en meubelindustrie? Wat brengen jonge generaties naar de industrie? Hoe beweegt de industrie zich naar jong talent? Een toekomst met inspiratie en rebellie van jeugdig geweld, idealen van een nieuwe generatie en nog nooit geziene mogelijkheden in het lonkende, ‘phygital’ tijdperk. Een tijdperk van verbeelding, ongebreidelde creativiteit, nog nooit eerder geziene mogelijkheden. Een tijdperk van nieuwe visies. RE:VISION.

RE:VISION, onze trendverkenning, is gebaseerd op voortdurende studie, onderzoek en evaluatie van de huidige schommelingen in onze wereld, de markt en wat leeft onder jongere generaties. 46 interviews met experten allerhande, 25+ gesprekken met jonge creatievelingen en ondernemers onderbouwen ons werk met levensechte ervaringen.

RE:VISION

 Opwarming van de aarde. Bossen in brand. Straten in vuur en vlam. Overbevolking. Onderontwikkeling. Big data. Kleine mensjes. AI takeover?? Te veel ‘screen time.’ Te weinig ‘me-time’. Sociale media om ons dichter bij elkaar te brengen met likes en swipes. Sociale afstand om ons uit elkaar te houden. Huidhonger. Wereldhonger. You get the picture…

‘Ontwrichting’ is een modewoord geworden nu we geconfronteerd worden met enkele van de grootste uitdagingen en veranderingen in onze menselijke geschiedenis. We bereiken de grenzen van onze extractieve levensstijlen en de bodem van de overvloed die we ooit dachten te hebben is niet ver weg. Ultrasnelle modellen van productie en consumptie brengen ons in hoog tempo uit balans. Er zijn ingrijpende, systemische veranderingen nodig om een wereld en mensheid op te bouwen die een betere toekomst vormgeeft, voor vandaag en morgen.

Maar temidden van crisis en chaos zijn er altijd kansen…

We hebben geen tekort aan oplossingen, maar een gebrek aan verbeeldingskracht van wat mogelijk is. Het is tijd voor nieuwe vragen, nieuwe manieren van denken, doen en werken. Samenwerken. Tijd voor nieuwe visies. RE:VISION.

RE:VISION is het verhaal van een nieuw tijdperk dat lonkt. Het tijdperk waarin natuur, erfgoed en digitalisering samenkomen. Het tijdperk van regeneratie, verbeelding, ongebreidelde creativiteit en nog nooit eerder geziene mogelijkheden. Tijd voor samenwerking, co-creatie, inclusiviteit, een “wij”-verhaal.

RE:VISION is opgebouwd uit 6 Trend Clusters die verschillende trends en bewegingen samenvatten

 RE:BUILD | RE:CYCLE | RE:PRESENT | RE:LIVE | RE:CONNECT | RE:LEARN

RE:BUILD
Het heropbouwen van oude systemen met regeneratieve langetermijnvisies. ‘Smart & Sensitive Science’, slimme, gevoelige wetenschap met de natuur als inspiratiebron. R&D; nieuwe ‘advanced materials’, geavanceerde materialen. Nieuwe manieren van consumeren en iets bezitten, nieuwe vormen van eigendom, zoals bvb. lenen in plaats van ‘bezitten’. Expertise, specialisatie, personalisatie. Creatie en productie ‘made on demand’. De geboorte van nieuwe, ‘phygital’, makers die de knowhow en schoonheid van vakmanschap en de efficiënte en intelligentie van technologie samenbrengen.

Belgische ‘best practices’: Resortecs, MycaNova, Dressr, Live Light & Re-Loved by Ethnicraft Group, Vetex, Luxilon, enz.

RE:CYCLE
Een volledige integratie van een circulaire mindset in wat en hoe we creëren, produceren, consumeren en omgaan met post-consumptie. Hergebruik, recyclage, upcycling. Afvalstromen worden rijke bronnen van grondstoffen en inspireren cycli en samenwerkingen over bedrijven en industrieën heen. ‘Design For Disassembly’. Producten leven lang en veranderen, in de loop van de tijd, tot diensten. Traceerbaarheid, transparantie, openheid die een steeds meer geïnformeerde klant bedienen. Technologie voor duurzaamheid, efficiëntie en oplossingsgerichtheid.
Belgische ‘best practices’: Sofar, Recuplan, Komrads, Noosa Fiber, Purfi, TripleR, Fibersort – Valvan, Drisag, enz.

RE:PRESENT

De voortdurende, menselijke zoektocht naar identiteit, de eeuwige filosofische vragen: “Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?”. Een spirituele nostalgie voor de ‘roots’ en ons erfgoed. Een groeiende waardering voor de kennis van het verleden en wijsheid van onze voorouders. Eeuwenoude knowhow die versmelt met het multiculturele tapijt van onze tijd. Inclusiviteit en diversiteit. Machtsverschuivingen en oproepen tot actie en appreciatie voor historisch onderdrukte minderheidsgroepen.Belgische ‘best practices’: Kasbah Kosmic, Ester Manas, Wünder, Sonian Wood Coop, enz.

RE:LIVE

Het alomtegenwoordige belang van (mentale) gezondheid en welzijn. Het open zijn over en zoeken naar ‘mental health’. Het creëren van omgevingen waarin we allemaal onze beste zelf kunnen zijn en kunnen leren omgaan met de vele realiteiten van het leven, van begin tot einde en elke dag daartussen. Het bevorderen van menselijke prestaties door wetenschap en technologie. Teruggrijpen naar ancestrale en natuurlijke manieren om onze menselijke natuur te herontdekken en antwoorden te vinden.

Belgische ‘best practices’: Nano Stitch – Liebaert, Warm Nest – Archekta & Ark-Shelter, Bekaert/Deslee, An Object To Remember enz.

RE:LEARN

Nieuwe leermethoden, nieuwe leeromgevingen voor een ‘phygital’ wereld waarin onderwijs, industrie, overheid en creativiteit de krachten bundelen en een meer voorname rol gaan innemen. Het omarmen van technologie, digitalisering, AI en de shifts in denken en doen die hierbij horen, als natuurlijke onderdelen van het onderwijs. ‘Teaching the teacher’, het (her)opleiden van leerkrachten. Groeiend belang van zelfstudie en constant blijven bijleren en bijscholen. ‘Leren’ aanpassen aan een generatie die meer autonomie, creativiteit en samenwerking eist en milieubewuste, sociale en humanitaire waarden hoog in het vaandel draagt.

Belgische ‘best practices’: The Dive – Unilin, Bach. Houttechnologie HoGent, Vlaanderen Circulair enz.

RE:CONNECT

Een verhaal van “wij”: verbinding, samenwerking, co-creatie, partnerships. Circulaire oplossingen, zoals het hergebruik van reststromen bvb., die alleen tot leven kunnen komen door samenwerkingen tussen individuen, bedrijven en sectoren. Sociale platformen waar informatie en producten gedeeld worden. Co-work ruimtes waar mensen en ideeën samenkomen en elkaar ondersteunen. Digitale en circulaire matchmakers die mensen en bedrijven samenbrengen om duurzaam te ondernemen. Echte bijeenkomsten in ‘real-time’ in plaats van schermtijd. Bescherming van milieu- en mensenrechten.

Belgische ‘best practices’: COSH, studio les., Ellie.Connect, What Comes Next Collective, CiLab, Fix Brussels, Zaventem Ateliers enz.

 

WATF.NEWS

Fedustria en Trendwolves zijn trots een gloednieuw, online trend platform aan te kondigen: www.watf.news. Focus op de textiel-, hout- en meubelindustrie. Inspiratie uit jongerencultuur en -creatie. Trendartikelen, expert interviews. Jonge ‘brains’, creatieven en ondernemers. Open gesprekken met jongeren. Inspiratie uit de kunstwereld, vakbeurzen, cultuur, nationaal en internationaal. Informerende en inspirerende web conferenties.

 

 

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn