U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Europese strafmaatregelen tegen Belarus: impact van het conflict in Oekraïne op de Belgische houtsector

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

De meer dan zorgwekkende Russische inval in Oekraïne heeft ook gevolgen voor Belgische bedrijven actief in de houtsector.

Voor vele bedrijven hadden Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland zich ontwikkeld tot belangrijke leveranciers van gezaagd hout, halffabrikaten en houten verpakkingsmateriaal zoals palletten, kisten en kratten.

Productie-eenheden in Oekraïne hebben de productie grotendeels stilgelegd terwijl vrachtwagens en containers niet kunnen worden verscheept. De door de Europese Unie uitgevaardigde strafmaatregelen tegen Rusland en Wit-Rusland, in eerste instantie gericht op het betaalverkeer en enkele sectoren zoals de luchtvaart, worden uitgebreid met een verbod op de invoer van hout en houtproducten en andere grondstoffen in de Europese Unie.

Die maatregelen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 2 maart, stellen onder andere een volledig verbod op de invoer van producten van hoofdstuk 44 van de douanenomenclatuur in, evenals het aankopen en transporteren van deze en het leveren van technische of financiële ondersteuning (zie tekst van de verordening hierna en in bijlage).

VERORDENING (EU) 2022/355 VAN DE RAAD van 2 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

  1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect invoeren in de Unie van houtproducten als vermeld in bijlage X indien:
i) zij van oorsprong zijn uit Belarus; of
ii) zij uit Belarus zijn uitgevoerd;
b) het direct of indirect aankopen van houtproducten als vermeld in bijlage X die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;
c) het vervoeren van houtproducten als vermeld in bijlage X, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;
d) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

Deze beslissing zal zich dadelijk laten voelen op de Europese houtmarkten. Andere grote productielanden binnen de Europese Unie zullen de wegvallende volumes namelijk slechts gedeeltelijk kunnen opvangen. Dit zal zonder twijfel voor extra druk zorgen op een reeds onder hoge druk staande markt.

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn