U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

EFIC Webinar “Circulair ontwerpen in de meubelsector”

Dat het thema “circulaire economie” ook in de meubelsector steeds meer aan belang wint, getuigt het druk bijgewoonde webinar dat EFIC – de Europese confederatie van de meubelindustrie – organiseerde op 18 november met als titel “Circulair ontwerpen in de meubelsector”. Voorzitter van EFIC, de heer Marcus Wiesner, gaf aan dat circulariteit voor de Europese meubelindustrie niet langer een optie is, maar een must. Belangrijk hierbij is dat we van elkaar moeten leren, wat dan ook de aanleiding was voor de organisatie van dit webinar.

Dat het thema “circulaire economie” ook in de meubelsector steeds meer aan belang wint, getuigt het druk bijgewoonde webinar dat EFIC – de Europese confederatie van de meubelindustrie – organiseerde op 18 november met als titel “Circulair ontwerpen in de meubelsector”. Voorzitter van EFIC, de heer Marcus Wiesner, gaf aan dat circulariteit voor de Europese meubelindustrie niet langer een optie is, maar een must. Belangrijk hierbij is dat we van elkaar moeten leren, wat dan ook de aanleiding was voor de organisatie van dit webinar.

De gekende uitdagingen kwamen hierbij aan bod, zoals o.a. de complexiteit van meubelen, de tegenstrijdigheid tussen het huidige lineaire beleid en de weg naar circulariteit, de beperkingen die voortvloeien uit de afvalwetgeving, enz. Waar iedereen het wel over eens was, is dat grondstoffenefficiëntie de basis vormt van een meer circulaire bedrijfsvoering. 

Tijdens het panelgesprek bleek ook wel dat er nood is aan duidelijke definities inzake circulariteit. Terwijl sommige bedrijven hier al verregaande stappen in gezet hebben, is het voor anderen nog niet duidelijk wat circulariteit precies kan betekenen voor hun bedrijf.

Het webinar kan herbekeken worden via  https://www.efic.eu/newsandevents-events-eficwebinars.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn