U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Economie nog in Covid-19-houdgreep: deel 2

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Investeringen: 71 % van de sectoren verwacht een daling van de investeringen in de komende zes maanden, maar de verwachte dalingen zijn minder groot dan in mei

In een dergelijke context zijn ondernemingen vooral bezig met ‘overleven’. De liquiditeitsproblemen van vele ondernemingen kunnen hun solvabiliteit op de helling zetten als de situatie te lang aanhoudt. Daarom wordt het gros van de liquide middelen daarvoor ingezet, en worden de investeringen teruggeschroefd of uitgesteld. In november verwachtte het grootste deel van de sectoren (71 %) dan ook dat de investeringen in de komende zes maanden zullen moeten worden teruggeschroefd. In de Fedustria-sectoren was de situatie iets beter.

Het lijdt geen twijfel dat Covid-19 aanzienlijke veranderingen en uitdagingen met zich meebrengt, zowel op het vlak van organisatie (click & collect, sanitaire maatregelen…) als consumentengedrag (e-commerce, digitalisering). In die zin ligt het voor de hand dat investeringen nodig zijn, maar enkel bedrijven die voldoende financieel gezond zijn, kunnen natuurlijk investeren. Fedustria pleit daarom al langer bij de regeringen om extra fiscale incentives te geven om investeringen door de privébedrijven aan te moedigen.

Economische vooruitzichten: jaarlijkse groei zou -7 % bedragen in 2020 en +4,8 % in 2021

De Belgische economie zou in 2020 jaargemiddeld met ongeveer 7 % krimpen in vergelijking met 2019, met voorsprong de grootste naoorlogse recessie, rekende het VBO voor. Fedustria denkt dat het erger zal zijn, en dat de krimp dichter bij -10 % dan bij -7 % zal liggen.

De economische activiteit in het vierde kwartaal van 2021 zou wel nog steeds ongeveer 1 % lager liggen dan eind 2019, daar waar die nog 5 % lager zal liggen in het tweede kwartaal van 2021 (t.o.v. 2019). Puur mechanisch bekeken zou de jaargemiddelde groei in 2021 dan wel +4,8 % belopen. De heropleving in 2021 zal (volgens de Fedustria-verwachtingen) maar de helft van het verlies van 2020 goed maken. Fedustria vreest dat het nog het hele decennium zal duren voorleer alle negatieve effecten van deze coronacrisis uitgewist zullen zijn.

Tweederonde-effecten en vaccinatiestrategie

In de eerste helft van 2021 zullen zich immers, ondanks de vele steunmaatregelen van de federale en regionale overheden, meer en meer tweederonde-effecten van de economische crisis beginnen aftekenen: teruglopende investeringen, meer stopzettingen of falingen van bedrijven, een stijgend aantal herstructureringen en een stijging van het aantal werkzoekenden. En de negatieve impact van de Brexit of een derde coronagolf dreigen die neerwaartse spiraal nog verder te versterken.Als de vaccinatiestrategieën in binnen- en buitenland er tegen de zomermaanden echter kunnen voor zorgen dat een voldoende hoog percentage van de bevolking immuun is voor Covid-19, zou de economische activiteit in de tweede helft van 2021 fors kunnen heropleven.

Volgens het VBO hangt het economisch herstel af van een aantal voorwaarden, waar Fedustria zich kan achter scharen:

  • de Covid-19-pandemie zo goed mogelijk onder controle krijgen;
  • liquiditeitsmaatregelen aanhouden zolang nodig, en tegelijk maatregelen nemen die ook de solvabiliteit van de Belgische bedrijven helpen versterken;
  • de concurrentiekracht van onze bedrijven vrijwaren;
  • stabiele bevoorradingszekerheid inzake energie aan betaalbare prijzen.Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, concludeert: “Als die voorwaarden vervuld kunnen worden, kunnen we vanaf 2022 misschien uitkijken naar meer voorspoedige jaren na het in vele opzichten zeer rampzalige jaar 2020 en het moeilijke overgangsjaar 2021”.

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn