U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Ebia stelt ecodesign, marketing en slaapkwaliteit centraal

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

EBIA-leden kwamen op 21 en 22 september bijeen in Praag voor de 24e Algemene Vergadering. Zo’n 85 vertegenwoordigers (producenten en leveranciers) uit de matrassenindustrie waren aanwezig.

Voorzitter Geert Geerkens verwelkomde alle deelnemers en was verheugd om zo’n grote bijeenkomst te zien in deze woelige tijden. De laatste jaren waren turbulent en chaotisch. De industrie heeft zich snel moeten aanpassen aan veranderingen in het economische klimaat. Nauwelijks de Covid-crisis te boven gekomen, veroorzaakte de Russische invasie in Oekraïne een energiecrisis met ernstige gevolgen voor zowel consumenten als de industrie. De snel stijgende inflatie lijkt iets af te nemen, maar Europa blijft kampen met hoge energieprijzen en grondstofkosten, die het concurrentievermogen aantasten.

In 2023 zijn echter maar liefst acht bedrijven toegetreden tot de gelederen van EBIA: Adova Group, Aquinos Group, Bovelli beddengoed, Correct UT+C, Elite Strom, EuroComfort, Red Springs en Simalfa. Ze zijn het er allemaal over eens dat de uitdagingen waar de sector voor staat – zoals duurzaamheidskwesties – op Europees niveau moeten worden aangepakt. Het lijdt geen twijfel dat dit toegenomen aantal leden EBIA in staat zal stellen om haar stem nog luider te laten horen in Brussel.

Dit jaar stimuleert de aanwezigheid van ABICOL, de Braziliaanse matrassenvereniging, en ISPA, haar tegenhanger aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, EBIA in haar rol als partner over de Europese grenzen heen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en recycling.

Managing Director Frederik Lauwaert gaf een presentatie over de activiteiten van EBIA, met de nadruk op ecodesign, een belangrijk thema in de beddenindustrie van vandaag. Hij wees erop dat matrassen zijn opgenomen in de vijf eerste prioriteiten van de ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) en herinnerde aan de aanbevelingen van het European Joint Research Committee (JCR-Joint Committee Research). EBIA neemt uiteraard actief deel aan het hele proces op Europees niveau en voert besprekingen in nauwe samenwerking met bedrijven.

De bijeenkomst werd geopend door de internationale spreker Wim Vermeulen, wiens werk zich richt op duurzame transitie en de rol die communicatie daarin speelt. In zijn nieuwste boek Speak up now! Marketing in tijden van klimaatcrisis, geeft hij aan dat de weg naar een duurzame toekomst grote veranderingen van iedereen vraagt. We weten allemaal dat de weg naar een milieuvriendelijkere toekomst invloed heeft op alles wat een bedrijf of merk doet. Tegelijkertijd twijfelen veel consumenten aan de oprechtheid van de inspanningen die worden gedaan. En toch, duurzaam product of niet, de marketing blijft onveranderd. Het resultaat is een groot wantrouwen: minder dan één op de tienreclamecampagnes voor duurzame producten is geloofwaardig in de ogen van de consument.

Na deze presentatie bespraken Simon Dyer – directeur van Dyer Holdings Pty Ltd en al bijna 55 jaar verbonden aan het merk Sealy onder Australische licentie – en Ryan Trainer, voorzitter van ISPA, respectievelijk de Chinese en Amerikaanse matrassenmarkten. Dyer stelde de vraag hoe zaken te doen in China vanuit het standpunt van een internationaal merk. Aan de hand van een aantal aanbevelingen voor goede marktpraktijken belichtte hij ook de verschillen met de Europese markt. Trainer herinnerde de deelnemers aan de traditionele economische factoren van de Amerikaanse markt en presenteerde de dynamische factoren van de huidige markt. Hij vergat niet om de kwestie van matrasvoorschriften en duurzaamheidseisen te noemen.

De tweede dag van de bijeenkomst begon met Christophe Jauquet, auteur van Healthusiasm: een bijzonder inspirerende lezing over de toekomst van de handel in een gezondheidsbewuste wereld. Hij identificeert vier thema’s in de zoektocht naar een goede slaapkwaliteit (namelijk mindfulness, niets, zorg, energie) en stelt een mogelijke stem voor de matrassensector voor om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Zijn presentatie was een inspirerende kijk op het pad dat we kunnen bewandelen, beginnend bij het product, overgaand naar diensten en de ervaring, en uiteindelijk het creëren van transformaties.

Ter afsluiting van de sessie modereerde David Fitzsimons (Oakdene Hollins) een ronde tafel over ecodesign in de beddenwereld. Hij introduceerde het onderwerp, het huidige wetgevingsinitiatief (Eco-design for Sustainable products Regulation) en het GCO-rapport over de eco-design beoordeling van matrassen.

Wouter Dijkman (Royal Auping), Lena Bischoff (IKEA), Chico Van Hemert (RetourMatras) en Stefaan Cognie (TripleR) kregen elk de gelegenheid om hun visie op het onderwerp te presenteren en te bespreken. Tijdens deze levendige discussie kwamen verschillende aspecten van ecodesign aan bod, zoals duurzaamheid, levensduur, demontage, repareerbaarheid en transparantie, om er maar een paar te noemen.

In zijn slottoespraak bedankte Geert Geerkens alle sprekers en deelnemers hartelijk voor hun inspirerende bijdragen en sprak hij de hoop uit dat de positieve en optimistische boodschappen van de twee dagen hun weg zouden vinden naar het dagelijks management van beddenbedrijven.

Klimaatverandering is een onmiskenbare realiteit, maar het kan ook gezien worden als een enorme kans om te evolueren, een leidmotief voor zowel bedrijven als consumenten, en een trigger voor nog meer verantwoordelijke actie.

Alle EBIA leden worden uitgenodigd om de volgende Algemene Vergadering bij te wonen, die op 19 en 20 september 2024 in Malaga wordt gehouden om de 25e verjaardag van de vereniging te vieren..

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn