U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Dit zijn de Vlaamse energie-steunmaatregelen

De coronacijfers in ons land blijven gestaag dalen, maar vooralsnog blijven de huidige lockdownmaatregelen behouden. Vrijdag zitten de verschillende regeringen van ons land opnieuw samen in het Overlegcomité.

Vlaanderen neemt energiemaatregelen voor ondernemers. We hebben er lang op moeten wachten, maar de Septemberverklaring van de Vlaamse regering, met daarin een reeks maatregelen om jouw bedrijf door deze energiecrisis te loodsen is een feit. Details ontbreken voorlopig nog. Maar we willen je hier toch al de essentie meegeven van de genomen maatregelen, waarop UNIZO en Navem hadden aangedrongen.

Er komt een Vlaamse energiesteun

Deze steun wordt toegekend aan (enkel) bedrijven die vóór de energiecrisis gezond waren en nu operationele verliezen lijden door (voornamelijk) de energiekosten.
Alle – voorheen gezonde – bedrijven die in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor steun. Die steun wordt berekend op basis van het dubbele van jouw energiefactuur van vorig jaar. Dat bedrag trekt men af van jouw huidige energiefactuur, en op het saldo wordt de steun toegekend.

Welke steun krijg je?

Je krijgt maximum 25% met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximaal 500.000 euro per kwartaal.
Meer energie-intensieve ondernemingen krijgen 30% met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximum 4 miljoen euro per kwartaal.
Heel energie-intensieve sectoren krijgen 35% met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximum 7,5 miljoen euro per kwartaal.

Daarnaast is de toekenning van de energiesteun ook onderworpen aan bijkomende specifieke voorwaarden: zo mogen bedrijven in het jaar waarin ze de steun ontvangen geen dividenden uitkeren. Daarnaast mag een onderneming slechts beperkt gebruik maken van tijdelijke werkloosheid, gaande tot maximaal 35% van de tewerkstelling in dezelfde periode het jaar voordien.

De bestaande overbruggingslening wordt uitgebreid en versterkt:

De bestaande overbruggingslening voor bedrijven in nood door de covid- en de Oekraïnecrisis wordt, op initiatief van minister Brouns verder uitgebreid en versterkt. Het maximaal ontleenbare bedrag van deze gunstige leenformule voor kmo’s (1,5% intrest) wordt op korte termijn opgetrokken van de huidige 200.000 euro naar 750.000 euro. Tegelijk wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt, waarbij maximaal 2 miljoen euro kan worden ontleend, met een looptijd van 6 jaar.

Weg met de openbare dienstverplichtingen op de energiefactuur

De aloude eis om de openbare dienstverplichtingen uit de energiefactuur te halen, wordt nu door de Vlaamse regering ingewilligd.

Impulsprogramma voor een versnelde energie-transitie

Om de energietransitie in bedrijven te versnellen komt er vanaf volgend jaar een geïntegreerd Vlaams impulsprogramma om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden. Het impulsprogramma voorziet ook in investeringssteun om de meerkosten van bepaalde ecologische investeringen te helpen opvangen. Voor dit programma wordt bijna 100.000 euro uitgetrokken, gespreid over 2022 en 2023.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn