Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

De Zorgplichtwet (Due Diligence) goedgekeurd

De Zorplichtwet (voluit de Corporate Sustainability Due Diligence Directive of CS3D) werd na vele moeilijkheden op de valreep toch goedgekeurd. Het betreft een Europese richtlijn met als doel het milieu en de mensenrechten beter te beschermen zowel in de EU als in de rest van de wereld.  Concreet legt deze richtlijn verplichtingen op aan de bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen, inzake reële en potentiële negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu, van zowel hun eigen activiteiten als die van hun dochterondernemingen of van hun zakenpartners.

Kort gezegd moeten de bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen, voor hun waardeketen:

  • alle spelers in kaart brengen;
  • risico’s op mens en milieu kennen;
  • een managementsplan opstellen voor het voorkomen en remediëren van risico’s.

Op 14 december 2023 hadden de Raad (de lidstaten) en het Europees Parlement al een voorlopig akkoord.  Het bereikte compromis moest nadien nog door Raad en Parlement worden goedgekeurd en formeel aangenomen. De voorgelegde tekst behaalde echter geen gekwalificeerde meerderheid. Lidstaten die ernstige twijfels hadden bij het akkoord en dus niet voor het akkoord stemden, waren Duitsland (onder druk van de liberale partij FDP), Italië en Frankrijk. Langs de andere kant was er ook een groep lidstaten die voor het akkoord was, zelfs al was het bereikte compromis in hun ogen niet perfect. Hun vrees was immers dat als er geen Europese regelgeving zou komen, bedrijven geconfronteerd zouden worden met een veelheid van nationale wetgevingen, elk met hun eigen accenten, wat onwerkbaar wordt. Een niet perfecte EU-wetgeving is dan misschien te verkiezen boven helemaal geen. 

Onder het voorzitterschap van België werd eruiteindelijk vorige vrijdag 15/3 toch nog op de valreep een finaal akkoord gesloten.De belangrijkste aanpassingen aan de oorspronkelijke tekst behelzen o.a. de grootte van de bedrijven die onder de wet vallen en het schrappen van de lagere drempel voor de zgn. risicosectoren (waaronder ook de textiel- en houtsector viel). Zo gaat het om bedrijven vanaf 1000 werknemers en een omzet van 450 mio euro (oorspronkelijk voorstel sprak van 500 werknemers en voor de risicovolle sectoren zelfs vanaf 250 werknemers).

Het akkoord wordt nu trapsgewijs van kracht in functie van de grootte van de Europese bedrijven :

*  Bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van 1,5 miljard euro: vanaf 2027;

*  bedrijven met 3.000 personeelsleden en een omzet van 900 miljoen euro: vanaf 2028;

* bedrijven met duizend werknemers en een jaaromzet van 450 miljoen euro: vanaf 2029.

Dat er een Europese richtlijn een gelijk speelveld creëert kunnen we toejuichen. Toch dienen we waakzaam te blijven voor mogelijke “goldplating” (= bij omzetting naar nationale wetgeving strengere regels invoeren), wat onvermijdelijk zou leiden tot versnippering van de interne markt.

Ook moeten we aandachtig blijven voor de gevolgen voor de ondernemingen die niet onder de scope vallen. Door het cascade-effect zullen zij immers mee betrokken worden door hun afnemers die garanties zullen vragen. Wie onder de scope valt, is immers verantwoordelijk voor de volledige toeleveringsketen.

In april moet nu nog de definitieve goedkeuring volgen van de lidstaten en het Europees Parlement.

Bron: https://www.fedustria.be/

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn