U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Dé uitdaging post-corona: nieuw talent vinden voor onze bedrijven

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Dé grootste uitdaging voor de toekomst? Het vinden van talent, vandaag en in de toekomst. Het was hét collectieve antwoord op één van de poll-vragen op het online-jaarevent van Fedustria op 31 maart 2021. Het vinden van geschikte medewerkers blijkt zelfs een grotere belemmering dan de (moeilijke) algemene conjunctuur, de uitdagingen van ‘duurzaam ondernemen’, de administratieve rompslomp, de complexiteit in ons land of de toegang tot kredieten en liquiditeiten.

Fa Quix: ‘Ondanks de crisis beweegt er (voorlopig) weinig op de arbeidsmarkt. Dit is deels te verklaren door de tijdelijke werkloosheid. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn koesteren de hoop dat hun bedrijf alsnog op volle kracht zal heropstarten na de coronacrisis. Binnenkort zal echter blijken dat een aantal bedrijven spijtig genoeg de overbrugging naar post-corona niet succesvol zal kunnen maken. Het grootste jobverlies valt te verwachten vanaf de tweede jaarhelft, wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd.’

‘Naast de conjunctuur zijn er fundamentele ontwikkelingen die ons meer moeten verontrusten’, aldus Quix. ‘Door de vergrijzing verlaten vanaf dit jaar meer mensen de arbeidsmarkt dan dat er jongeren instromen. Dat is een kwantitatief probleem. En kwalitatief is er de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Het talent waarnaar bedrijven op zoek zijn komt niet altijd overeen met het aanbod op de arbeidsmarkt: het tekort aan technisch geschoold personeel (in de brede betekenis ervan) laat zich vandaag al in elke productieomgeving voelen.’

‘Daarnaast is er een zeer grote groep van mensen die zich op vandaag niet aanbieden op de arbeidsmarkt. Het gaat dan om 10% van de arbeidspopulatie in vergelijking met onze buurlanden. In België zijn er dus zo’n 500.000 mensen die zich niet aanbieden, terwijl dat wel het geval is in onze buurlanden. Hoe krijgen we die geactiveerd? Waarom bieden zij zich niet aan om te komen werken? Het niet hebben van een diploma is hier geen struikelblok. Met uitzondering voor de genoemde technische profielen stelt zowat de helft van de vacatures geen enkele eis op vlak van diploma, leeftijd, ervaring… Er is enkel bereidheid en motivatie nodig om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.’

Fa Quix: ‘ In onze sectoren zijn er voldoende mogelijkheden om nieuwkomers via opleiding (al dan niet op de werkvloer) in een bedrijf te integreren. Als we er niet in slagen om méér mensen aan de slag te krijgen, missen we een dubbel doel: meer medewerkers in de bedrijven, en meer inkomsten voor onze Sociale Zekerheid. Wat de bedrijven zeker kan helpen, is contact opnemen met de sectorale opleidingscentra: Woodwize voor de hout- en meubelbedrijven en Cobot voor de textielbedrijven. Deze centra ondersteunen bedrijven om nieuwe medewerkers op te leiden en kunnen bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte medewerkers. Contacteer hen, het is hun sectorale missie om u te ondersteunen in uw zoektocht naar nieuw talent.’

Bron: Fedustria

PS: in het juni-nummer van Meubihome wijden we een dossier aan HR.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn