U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

De Belgische meubelindustrie in 2021: ondernemersvertrouwen op en over hoogtepunt – crisis loert om de hoek

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Het ondernemersvertrouwen in de meubelindustrie lag midden 2021 boven het precoronaniveau en zelfs op het hoogste peil van de afgelopen vijf jaar. In augustus 2021 kende het ondernemersvertrouwen een forse deuk en bleef sindsdien onder het nulniveau.

De trend van de woningrenovatie was in de zomer van 2021 al duidelijk over zijn hoogtepunt heen. Die trend werd in het ‘coronajaar’ 2020 ingezet en werd ook nog in 2021 verdergezet tot en met de zomer. Er werd door ‘corona’ immers minder vaak gereisd en de horeca was in 2020 en 2021 lang gesloten. Het gevolg was dat veel meer gezinnen extra aandacht besteedden aan hun woning: tal van niet-voorziene projecten van woningrenovatie en interieurvernieuwing werden uitgevoerd. Dit speelde duidelijk in het voordeel van de meubelsector en alles wat met woningverfraaiing te maken heeft.

In 2021 was de omzet in de meubelindustrie daardoor gestegen met 9,9 % tot 2,3 miljard euro. Omdat de afzetprijzen met 6,2 % stegen, kwam de omzetgroei in volume uit op 3,5 %. Hiermee werd de (lichte) daling van 2020 (- 1,2 %) ruimschoots goedgemaakt.

Consumentenvertrouwen brokkelt terug af

De meubelverkoop kent een hoge correlatie met het consumentenvertrouwen. Tot en met de zomer van 2021 verbeterde het consumentenvertrouwen gestaag, zo ook de meubelverkoop. Maar vanaf oktober 2021 verslechterde het sentiment van de Belgische consumenten evenwel opnieuw maand na maand (-7,8 in december 2021). Ook begin 2022 bleef de meubelverkoop achter op de verwachtingen. In maart 2022 is het consumentenvertrouwen ingestort. De duurdere winkelkar en hoge energiefacturen doen de consumenten grote uitgaven, zoals voor meubelen, uitstellen.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen euro 2020 2021 * 21/20 *
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-, tuin- en terrasmeubelen 812,9 933,8 14,9 %
Kantoor- en winkelmeubelen 430,9 490,7 13,9 %
Keukenmeubelen 429,4 482,9 12,5 %
Matrassen en bedbodems 394,1 365,5 -7,3 %
Meubelindustrie ** 2.067,3 2.272,9 9,9 %

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

*    Voorlopige gegevens

** Meubelindustrie nace 31

Buitenlandse handel nam in 2021 fors toe

De uitvoer van meubelen (incl. doorvoer) steeg in 2021 met 19,1 %. 89 % van de buitenlandse leveringen van meubelen gaat naar de EU-markt. Deze kende een toename met 16,9 %. De leveringen aan Frankrijk, met een aandeel van 37,5 % de belangrijkste exportmarkt, stegen met liefst 29,2 %. Nederland komt op de tweede plaats met een aandeel van 24,5 %, maar nam 7,1 % minder Belgische meubelen af. Het is één van de weinige landen waarnaar de meubelexport daalde in 2021. Aan Duitsland, de derde belangrijkste klant met een aandeel van 13,9 %, werden 19,1 % meer meubelen geleverd.

Het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste exportmarkt buiten de EU (maar met een aandeel van slechts 3,0 %). Na een daling met 10,4 % in 2020 nam de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk spectaculair toe (+70,4 % in 2021). Ook in de VS en Zwitserland, tweede en derde belangrijkste afzetmarkten buiten de EU, kon fors meer verkocht worden, respectievelijk +57,6 % en +17,2 %.

De meubelinvoer kende met 30,2 % ook een grote stijging. De invoer uit China steeg met liefst 68,2 %. China kon hierdoor zijn aandeel nog verhogen. Eén vierde van de totale meubelinvoer in België komt nu uit China. De meubelinvoer uit Nederland en Duitsland nemen elk een aandeel in van ca. 13 % en stegen met respectievelijk 19,0 % en 12,0 %. Polen (vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 8,1 %) kon de leveringen van meubelen op onze markt opdrijven met 26,9%.

Hoge bezettingsgraad leidde tot toename investeringen

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg in 2021 gemiddeld 86,5 %, het hoogste niveau sinds 2000. Dit leidde tot een toename van de investeringen: +1,5 % in 2021 tot een bedrag van 74,5 miljoen euro, na twee opeenvolgende jaren van lagere investeringen.

Tewerkstelling bleef op peil

In 2021 waren 9.824 werknemers actief in de meubelindustrie. Hiermee bleef de tewerkstelling nagenoeg op het niveau van 2020 (-0,8 %).

Oorlog in Oekraïne veroorzaakt nieuwe crisis

Tussen de zomer 2021 en de lente 2022 is de conjunctuur in de meubelsector aanzienlijk verslechterd. Was er in de zomer van 2021 nog een zeker optimisme over een voortzetting van het economisch herstel dan werd dat na de zomer onderuitgehaald door de exploderende energie- en grondstoffenprijzen. En in het voorjaar van 2022 heeft de Russische invasie in Oekraïne alle hoop op een snel economisch herstel volledig de kop ingedrukt.

Ook langs de vraagkant hield de westerse consument de vinger op de knip omdat te veel koopkracht wegvloeit naar de peperdure energierekening. Het consumentenvertrouwen kreeg een flinke deuk en lijkt niet spoedig te zullen herstellen. Zelfs indien de oorlog kortstondig zou blijken te zijn, zal de economische schade in de loop van het jaar nooit helemaal kunnen worden goedgemaakt.

Bron: Fedustria

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn