U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

De 5 prioriteiten van Fedustria tijdens jaarevent te Knokke

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Fedustria organiseerde op 16 september haar jaarlijkse ledenvergadering te Knokke en animeerde de gasten met een leuke golfkarrenrace en gesmaakte barbecue achteraf.

De beelden vindt u terug op deze link:  Fedustria – Meubelevent Fedustria in Knokke – 16.09.2021

Luc Meers, topman van meubelbedrijvengroep Mecam en ook voorzitter van de Meubelraad van Fedustria, richtte het woord tot de aanwezige leden en tot de genodigde gastsprekers, Monica De Jonghe, directeur-generaal VBO, en Egbert Lachaert, voorzitter van de politieke partij Open Vld. Luc wees er op dat de bedrijven vandaag geconfronteerd worden met tal van uitdagingen en beperkte zich, in naam van de bedrijven, tot vijf grote uitdagingen:

1. Coronabeleid: dé les: ‘Nooit meer lockdown!’

De lockdown tijdens de pandemie met de sluiting van productiebedrijven en van de zogenaamde niet-essentiële winkels zoals de interieurwinkels, heeft veel economische schade berokkend. En dat terwijl de meubelproducenten en de meubelhandel veilige werk- en winkelomstandigheden konden garanderen. In de toekomst zijn nieuwe lockdowns bijgevolg absoluut uit den boze. De oplossing is te vinden in het werken met een algemene gids met sanitaire maatregelen, desgevallend aangevuld met sectorale protocollen.
Een bijkomend negatief gevolg tot op vandaag is de ontwrichte logistiek. Met als gevolg schaarste aan grondstoffen, hogere prijzen voor deze grondstoffen en voor onderdelen, en zeer duur transport, vooral van de zeecontainertrafiek.

2. Energiecatastrofe op komst

Er is geen energievisie in deze federale regering tenzij het bereiken van het enige ‘Groene Dogma’ namelijk dat ‘alle kerncentrales dicht moeten!’. Dat dit zal leiden tot onzekerheid inzake stroombevoorrading, hogere en volatiele prijzen en meer CO2-uitstoot, lijkt de huidige federale minister van Energie niet te deren. Dit roekeloze, visieloze energiebeleid zal de hele industrie in ons land zuur opbreken. De bevoorradingszekerheid van elektriciteit en de betaalbaarheid moeten absoluut gegarandeerd blijven.

3. De inflatie-opstoot dreigt een nefaste loon-prijsspiraal in gang te zetten

De inflatie versnelt aan een ijltempo. In ons land wordt dit meteen vertaald in hogere loonkosten via het automatische loonindexeringsmechanisme. Fedustria heeft al jaren gevraagd om dit mechanisme af te bouwen, bijvoorbeeld door een ‘centenindex’ in te voeren i.p.v. de huidige procentuele aanpassing. In elk geval zal de Wet van 1996 op het behoud van de competitiviteit, inzonderheid de loonnorm, méér dan ooit nodig zijn. En net nu willen de vakbonden die wet afschaffen. Dat is onaanvaardbaar, want het zou de industrie zeer hard treffen.

4. De relanceplannen, zowel federaal al gewestelijk, mikken bijna uitsluitend op overheidsinvesteringen

De privésector moet aan bod komen. Een duurzame economische groei zal alleen door de privésector tot stand kunnen komen. Maar er zijn te weinig incentives om de relance via privé-investeringen van de industrie aan te moedigen. Zo heeft Fedustria gevraagd dat gedurende 2 à 3 jaar meer soepele afschrijvingssystemen zouden worden toegestaan door de fiscus, zoals degressieve afschrijvingen, of à rato van 150% van het investeringsbedrag. Deze voorstellen werden al aan de minister van Financiën overgemaakt. Voor sommige bedrijven zal een herkapitalisering na de pandemie ook noodzakelijk zijn. Het voorziene Transformatiefonds moet daar op een soepele manier kunnen op inspelen, bv. met achtergestelde leningen of aandelen zonder stemrecht.

5. De Europese Green Deal: een opportuniteit maar ook een bedreiging voor de bedrijven

Onze grondstof ‘Hout’ is één van de meest duurzame en hernieuwbare die er bestaat. Hout neemt uit de CO2 koolstof op en geeft zuurstof af. De koolstof blijft gedurende de ganse levensduur van het houten product opgeslagen, waardoor houten producten de ideale oplossing zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Europa erkent met haar Green Deal deze belangrijke positieve rol van hout in het klimaatbeleid. Maar dan moet er ook hout beschikbaar zijn. Evident dat dit hout uit duurzaam beheerde bossen moet komen. Maar het zou meer voorbehouden moeten blijven voor de Europese houtverwerkende bedrijven. Nu gaat nog te veel hout zonder bewerking naar China dat we daarna terugzien onder de vorm van dumpingproducten. In het algemeen is het opletten dat het zeer ambitieuze Europese Green Deal geen strop rond de nek van de Belgische meubelfabrikanten wordt en dat de Aziatische concurrenten dan de grote winnaars worden.

De Belgische fabrikanten zetten zeer sterk in op circulariteit. Het is belangrijk dat bedrijven de vrijheid hebben om zelf hun klemtonen te bepalen, zonder hierin stiefmoederlijk behandeld te worden door te verschillende overheden met als gevolg uiteenlopende wetgevende initiatieven op de verschillende niveaus. Want dat zou een bedreiging zijn voor de toekomst. Daarnaast zijn er nog andere problemen. Zo is en blijft de Belgische staatsstructuur té ingewikkeld en hebben we te veel overheid. Daardoor worden belangrijke politieke knopen niet doorgehakt. En worden de bedrijven geconfronteerd met een logge overheid en met overdreven administratieve rompslomp.

Bron: www.fedustria.be

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn