U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Belangrijk nieuwsbericht van Mintjens

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Bericht van Carl Mintjens van Meubelfabriek Mintjens

Geachte klant,

Via deze weg zijn we genoodzaakt om U te melden dat er per 5/2/21 geen orders meer geplaatst kunnen worden uit onze meubellijnen en bestaande meubelcollecties.

Deze noodgedwongen beslissing kadert in de herstructurering van het bedrijf waarbij wij verplicht worden om in te spelen op de huidige economische omstandigheden die het afgelopen jaar ingrijpend gewijzigd zijn. Ingevolge COVID 19 dienen wij ons huidige business model te herbekijken en heruit te vinden waarbij wij niet kunnen uitsluiten dat wij in de nabije toekomst onze huidige marktstrategie dienen te verlaten.

Wij zullen u kortelings persoonlijk contacteren om de lopende orders met u te overlopen en te bekijken. Tenslotte wensen wij u te danken voor de samenwerking en het gevestigde vertrouwen dat wij van u mochten ontvangen.

+++

Par la présente, nous sommes contraints de vous signaler qu’à partir du 5/2/2021, il ne sera plus possible de passer des commandes dans notre ligne de meubles et collections de meubles existantes.

Cette décision nécessaire cadre dans la restructuration de l’entreprise dans laquelle nous sommes contraints de tenir compte des circonstances économiques actuelles qui ont fortement changé durant l’année écoulée. Suite au COVID-19, nous devons revoir et réinventer notre business model actuel et il n’est pas à exclure que dans un proche avenir, nous devions renoncer à notre stratégie de marché actuelle.

Nous vous contacterons bientôt personnellement pour parcourir et examiner avec vous les commandes en cours.

Enfin, nous souhaitons vous remercier pour votre collaboration et pour la confiance que vous avez placée en nous.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn