Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

Energiemarkten verwelkomen het nieuwe jaar met optimisme, aldus Elindus

⚡ Olieprijs ontdekt hogere prijsvork van ongeveer $ 80/vat door de spanningen in het Midden-Oosten.
⚡ Elektriciteitsprijs gaat op hetzelfde elan verder en is nog steeds op zoek naar lagere prijsniveaus.
⚡ Gasprijs kent geen stijging ondanks koudegolf.

Januari: extreem en gematigd

Januari 2024 was een maand van extremen en gematigde omstandigheden en wordt door het KMI dus beschouwd als een doorsnee maand.Vooral de temperatuurvariaties sprongen in januari in het oog. Op 21 januari daalde het kwik tot een ijzige -15,5°C. Precies een week later, op 28 januari, klom de temperatuur naar 16,1°C. Dat is toch wel een opvallend contrast met de koude winterdagen halverwege de maand. Op 17 januari kende België de zwaarste sneeuwval sinds 12 maart 2013, maar dat had nauwelijks impact op de Belgische energieprijzen. Januari kende daarentegen ook heel wat zonnige dagen. Het aantal zonne-uren was zelfs bovengemiddeld voor de tijd van het jaar. De wind, typisch krachtig in de wintermaanden, schommelde rond het normale gemiddelde zonder opvallende pieken.

Stijging olieprijs door geopolitieke spanningen

Begin januari heeft de bezorgdheid over een mogelijke verzwakking van de vraag geleid tot een daling van de olieprijzen tot 75 dollar per vat (Brent ruwe olie). Zoals verwacht bleek die prijsklasse onhoudbaar vanwege geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Halverwege januari resulteerde het conflict in extra risicopremies op de prijs, waardoor die steeg tot boven 83 dollar per vat. Een dergelijk prijsniveau was sinds begin november 2023 niet meer waargenomen. De oliemarkt sloot januari af met een correctie naar ongeveer 79 dollar per vat. Het lijkt erop dat 80 dollar een belangrijke grens zal zijn voor de komende maanden. Vooral de VS kan die grens omhoogduwen door de goede economische situatie en het potentieel aanbodtekort richting 2025.

I. ELEKTRICITEIT – VASTE PRIJZEN

De gunstige weersomstandigheden, namelijk een overaanbod aan zon en voldoende wind, hebben geleid tot een groot aanbod van hernieuwbare energiebronnen. Dat heeft logischerwijs een neerwaarts effect op de CO2-emissieprijs. Begin dit jaar bedroeg de prijs nog meer dan € 80 per ton, maar vandaag is die aanzienlijk lager, ruim onder € 65 per ton. Bovendien blijft de industriële vraag naar elektriciteit laag. In Duitsland bijvoorbeeld zien we zelfs een sterk verminderde vraag.

Die ontwikkelingen hebben, analoog aan de voorgaande maand, geleid tot een verdere daling van de vaste stroomprijzen. Die trend wordt bevestigd als we de prijzen aan het begin en aan het einde van de maand vergelijken. Begin januari noteerde CAL25 ongeveer aan € 90/MWh, terwijl de prijs aan het einde van de maand was gedaald tot € 81/MWh. Dat zijn aankoopprijzen die we niet meer hebben waargenomen sinds maart 2022. Voor de verdere inkoopjaren (CAL26 & 27) bedroegen de vaste prijzen eind januari respectievelijk € 75 en € 71. Een verdere dalende trend richting de zomermaanden lijkt nu reëel.

 

 

II. ELEKTRICITEIT – VARIABELE PRIJZEN

Naast vraag en aanbod, heeft ook temperatuur een invloed op de variabele prijzen. Die dynamiek wordt treffend geïllustreerd op de prijscurve van de EPEX SPOT, de variabele elektriciteitsmarkt. Tussen 7 en 21 januari beleefden we de koudste dagen van de maand, wat tevens resulteerde in de duurste dagen op de variabele markt. Desalniettemin zagen we tijdens die koudegolf geen prijspieken omdat ook de vraag gemiddeld laag bleef.

Eind januari bedroeg de gemiddelde prijs € 78,56/MWh, wat een stijging van € 9 betekende ten opzichte van december. De gemiddelde prijs van januari 2024 is beduidend gunstiger dan die van 2023 en 2022, respectievelijk 130 en 191 euro per megawattuur.

III. GAS – VASTE & VARIABELE PRIJZEN

De prijsdaling werd in januari afgeremd door de lagere temperaturen. Ondanks de koudegolf blijven de Europese gasvoorraden comfortabel rond de 70%. Het milde weer en het robuuste aanbod aan LNG en Noors gas hebben eind januari voor stabiliteit gezorgd.

 

 

Begin januari was de vaste gasprijs voor het eerstvolgende kalenderjaar (CAL25) € 33/MWh. De stabiliteit was duidelijk merkbaar aan het einde van de maand, aangezien het kalenderjaar 2025 toen ook aan € 33/MWh werd verhandeld. De vraag is dus niet of het eerstvolgende jaar de grens van € 30 zal doorbreken, maar wel wanneer. Voor de verdere inkoopjaren (CAL26 & 27) bedroegen de prijzen respectievelijk € 30 en € 28.

 

De variabele gasmarkt vertoont een vergelijkbare trend als de vaste markt, met een gemiddelde prijs van € 30,05/MWh, wat € 5/MWh lager is dan in december. Op 8 januari registreerden we de hoogste dagprijs op de variabele gasmarkt, namelijk € 34,5/MWh. Die opmerkelijk lage prijs weerspiegelt de positieve dynamiek op de gasmarkt

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn